Hans Raahauge

Hans er en dreven visefortolker, som også kan opleves i andre viserforeninger.

Det er populær og kendt visesang med klaverakkompagnement.