Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt d. 15.4.2018

 

 

Generalforsamling i

Visens Venner Ballerup

Onsdag d. 2. maj 2018

I Baghuset, Skt. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup

Kl. 19:15 til kl. 20:15. Der bydes på kaffe og ostemad.

Kl. 20:15. De aktive og hjælperne holder Hulemøde (lukket øveaften).

Af hensyn til bestilling af ostemadder og kaffe, bedes man tilmelde sig til:

Karenviseaften@gmail.com eller telf.: 2891 0972 inden d. 26/4-2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent + referent + kontrol af, at alle tilstedeværende er medlemmer

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Nyt fra VVD

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af næstformand (lige år):

Erik Bentzen

 1. Valg til bestyrelsen (lige år):

  Bestyrelsesmedlem/Lisbeth Bramaholm

  Bestyrelsesmedlem/Keld Nørregaard

  Bestyrelsesmedlem/Leif Jensen

 2. Suppleanter til bestyrelsen (hvert år):

  1. suppleant Morten Rasmussen

  2. suppleant Ove Rasmussen

 3. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år):

  Revisor/Hanne Brudholm

  Revisorsuppleant/Christian Nemming

 4. Eventuelt

 

Bestyrelsen i VVB 2017/18

Formand: Britt S. Simonsen, næstformand: Erik Bentzen, kasserer: Lisbeth Bramaholm

sekretær: Nina Bøg Jeppesen.

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Jensen, Leif Jensen, Erika Nørregaard, Keld Nørregaard.

Revisor: Hanne Brudholm, revisorsuppleant: Christian Nemming

1. supp. til bestyrelsen: Morten Rasmussen, 2. supp. til bestyrelsen: Ove Rasmussen.