Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt d. 16.4.2019

 

Generalforsamling i

Visens Venner Ballerup

Onsdag d. 8. maj 2019

I Baghuset, Skt. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup

Kl. 19.00 til kl. 20:00. Der bydes på kaffe og ostemad.

Kl. 20:00 De aktive og hjælperne holder Hulemøde (lukket øveaften).

Af hensyn til bestilling af ostemadder og kaffe, bedes man tilmelde sig til

Karen på  viseaften@gmail.com eller tlf.: 2891 0972 inden d. 30/4-2019

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent + referent + kontrol af, at alle tilstedeværende er medlemmer.

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Nyt fra VVD

 6. Indkomne forslag:

 7. Valg af formand (ulige år):

Britt S. Simonsen

 1. Valg til bestyrelsen (ulige år):

  Bestyrelsesmedlem/ Nina Bøg Jeppesen

  Bestyrelsesmedlem/Erika Nørregaard

  Bestyrelsesmedlem/Karen Jensen

 2. Suppleanter til bestyrelsen (hvert år):

  suppleant Morten Rasmussen

  suppleant Ove Rasmussen

 3. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år):

  Revisor/Hanne Brudholm

  Revisor supp./Christian Nemming

 4. Eventuelt

 

Bestyrelsen i VVB 2018/2019

Formand: Britt S. Simonsen, næstformand: Erik Bentzen, kasserer: Lisbeth Bramaholm

sekretær: Nina Bøg Jeppesen.

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Jensen, Leif Jensen, Erika Nørregaard, Keld Nørregaard.

Revisor: Hanne Brudholm, revisor suppliant: Christian Nemming

1.supp. til bestyrelsen: Morten Rasmussen, 2.supp. til bestyrelsen: Ove Rasmussen.