Risiko for spredning af corona virus

 

Hej visevenner

Bestyrelsen i VV Ballerup har nu truffet beslutning om at aflyse viseaften d. 20/3-2020. Vi vil ikke være medvirkende til en evt. spredning af coronavirus i kredsen af visevenner. Vi er alle ældre mennesker, og skal ikke udsættes for unødig smitte.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

 

Vi har generalforsamling d. 6/5, håber alt er bedre til den tid.